novehrady.infoChalupa v Mezilu?? - ubytov?n? - Novohradsk? hory

novehrady.info Profile

novehrady.info

Title:Chalupa v Mezilu?? - ubytov?n? - Novohradsk? hory

Description:Chalupa v Mezilu??, okol? Nov? Hrady, 4 apartm?ny v nov? zrekonstruovan? chalup? v Mezilu?? k pronajmut?, v?kendov? pobyty, t?denn? pobyty, ide?ln? pro cyklistiku, turistiku, b?ky i ly?e. Telefon pro objedn?n?: 731159198.

Keywords:chalupa, ubytov?n? Novohradsk? hory, Nov? Hrady, Novohradsko, penzion, Novohradky, samota, apartm?ny, cyklistika, turistika, ?esk? republika ubytov?n?, cestov?n?, ly?ov?n?, b?ky, v?kendov? pobyty, t?...

Discover novehrady.info website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

novehrady.info Information

Website / Domain: novehrady.info
Website IP Address: 51.254.238.120
Domain DNS Server: ns.dns4.net,ns.dns4.cz

novehrady.info Rank

Alexa Rank: 0
existsite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

novehrady.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

novehrady.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage
chalupa 6 0.85%
ubytov?n? Novohradsk? hory 0 0.00%
Nov? Hrady 0 0.00%
Novohradsko 1 0.22%
penzion 0 0.00%
Novohradky 1 0.20%
samota 0 0.00%
apartm?ny 2 0.36%
cyklistika 0 0.00%
turistika 0 0.00%
?esk? republika ubytov?n? 0 0.00%
cestov?n? 0 0.00%
ly?ov?n? 0 0.00%
b?ky 0 0.00%
v?kendov? pobyty 0 0.00%
t?... 0 0.00%

novehrady.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-2
Server Apache
Date Wed, 17 Jan 2018 16:09:57 GMT

novehrady.info Traffic Sources Chart

novehrady.info Alexa Rank History Chart

novehrady.info aleax

novehrady.info Html To Plain Text

Chalupa v Mezilu?? - ubytov?n? - Novohradsk? hory '; a HOMEUBYTOV?N?CEN?KOBJEDNATKONTAKT A MAPAFOTOGALERIEKAM U N?S VYRAZIT? Chalupa v Mezilu?? D?vody pro? p?ijet zrovna k n?m Nab?z?me ubytov?n? ve stylov? a nov? zrekonstruovan? chalup? ve ?ty?ech apartm?nech s lo?nic?, koupelnou a vlastn? kuchy?kou Chalupa je um?stn?na na konci malebn? vesni?ky se 7 staven?mi, cca 200m od sousedn?ho staven? Nemus?te se tak? b?t vypustit Va?e ratolesti s hr?zou, ?e n?co p?ejede nebo se n?kde ztrat? V are?lu m?me ovce a ko?ky na kter? se d?ti mohou pod?vat a pohladit si je, v bl?zkosti pak pob?haj? st?ta krav Pro otrl? m?me u chalupy rybn??ek s k?i???lov? studenou vodou nap?jen? ze studny To ticho je tma je zde p??mo hypnotick?, hv?zdy tak uvid?te opravdu jasn? :) P??roda je zde opravdu n?dhern?, Novohradsk? hory pat?? k nejzachovalej??m ??stem p??rody v ?esk? Republice Pro d?ti m?me p?ipraven? d?tsk? h?i?t? se skluzavkou, trampol?nou a malou lezeckou st?nou Ide?ln? je to u n?s tak? pro cyklisty, na jednu stranu s rovinat?mi trasami pro silni?n? a trekingov? kola, na druhou pak s t??mi trasami v Novohradk?ch hor?ch. Romantiku si na pokoji m??ete ud?lat zatopen?m v kamnech a pozorov?n?m tetel?c?ho vzduchu a plamen? ohn? s v?hledem na barokn? kostel?k na Dobr? Vod? Douf?me, ?e jsem V?s p?esv?d?ili a p?ijedete k n?m. Budeme se na V?s t?it :) Co n?m napsali na?i host? Napsala n?m pan? Jana 10.7.2016 ?asn? m?sto, klid a pohoda. V?b?h pro d?ti bez nutnosti hl?d?n?. Atraktivn? m?sto s v?born?m dojezdem na v?lety. Trampol?na fr?ela :). Napsala n?m pan? Monika 20.6.2016 Cht?la bych pod?kovat za n?dhern? pobyt u v?s. Byli jsme ?pln? une?en? p??rodou, kter? je opravdu zat?m neporu?en?. Ty kr?sn? star? stromy, rostliny, rybn?ky atd. atd. Jsme velc? milovn?ci p??rody, zat?m jsme jezdili hodn? na ?umavu, kterou milujeme, ale p??roda v Novohradsk?ch hor?ch j? p?ed??. Ubytov?n? kr?sn? a na m?st?, kter? p?ed?ilo na?e o?ek?v?n?. Bydl?me sice tak? na venkov?, ale klid tady nen? ani n?hodou a p??roda je tu hodn? poni?en?. Jsem moc r?da, ?e se mi poda?ilo naj?t toto ubytov?n? a pokud n?m to zdrav? dovol?, zase bychom p?ijeli. Napsala n?m pan? Jitka 5.6.2016 Kr?sn? ubytov?n? i kr?sn? okol?, hlavn? klid v okol?. Napsala n?m pan? Zde?ka 27.6.2015 Cht?la bych pod?kovat za n?dhern? pobyt u v?s. Byli jsme ?pln? une?en? p??rodou, kter? je opravdu zat?m neporu?en?. Ty kr?sn? star? stromy, rostliny, rybn?ky atd. atd. Jsme velc? milovn?ci p??rody, zat?m jsme jezdili hodn? na ?umavu, kterou milujeme, ale p??roda v Novohradsk?ch hor?ch j? p?ed??. Ubytov?n? kr?sn? a na m?st?, kter? p?ed?ilo na?e o?ek?v?n?. Bydl?me sice tak? na venkov?, ale klid tady nen? ani n?hodou a p??roda je tu hodn? poni?en?. Jsem moc r?da, ?e se mi poda?ilo naj?t toto ubytov?n? a pokud n?m to zdrav? dovol?, zase bychom p?ijeli. Napsal n?m pan Petr 20.5.2015 D?kujeme V?m za kr?sn? str?ven? v?kend u V?s na chalup?. Na kole jsme si ud?lali dva kr?sn? v?lety na Poho?? na ?umav? a do rakousk? ??sti Novohradks?ch hor. Ubytov?n? n?dhern? a p??roda v Novohradsk?ch hor?ch tak?. T??me se na dal?? pobyt u V?s a douf?me, ?e pozn?me dal?? kr?sn? z?kout? Novohradsk?ch hor. Napsala n?m pan? Karol?na 10.9.2014 Va?e chalupa "Na konci sv?ta :)" se n?m stra?n? l?bila. D?ti u V?s mohli l?tat bez dozoru cel? den a objevovat okol? a my jsme po pern?m t?dnu v Praze v klidu relaxovali. Z?zem? chalupy n?m nab?dlo v?e co jsme si mohli p?edstavit. P?es den jsme si vyrazili na proch?zku na houby a ve?er si opekli bu?ty na ohni. U? t?? se t??me na dal?? v?kend na Va?? chalup? :) Apartm?ny Chalupa je nov? zrekostruov?na a obsahuje 4 ?tuln? apartm?ny s p??m?m v?hledem na barokn? kostel?k v Dobr? Vod? v pozad? s Novohradsk?mi horami. Na?e nab?dka se skl?d? ze 4 samostatn?ch apartm?n?, ve kter?ch se nach?z? ob?vac? pokoj spojen? s kuchyn?, lo?nice a koupelna s WC. V?ce informac? O chalup? Chalupa v Mezilu?? se v t?to p?ekr?sn? oblasti nach?z? na samot? pobl? obce Horn? Stropnice a turistick? k?i?ovatky Dobr? Voda. Novohradsko a novohradsk? hory jsou oblast? turist?m dosud velmi utajenou. Odborn?ci se shoduj? v tom, ?e Novohradsk? hory jsou nejrozs?hlej??m lesn?m komplexem v ?esk? republice. V?ce informac? Tipy na v?let Mezilu?? le?? na ide?ln?m m?st? pro cyklisty i turisty, na jednu stranu se nach?z? rovinat? T?ebo?sko a na stranu druhou kopcovit? Novohradsk? hory. V l?t? je mo?n? vyrazit na koup?n? do nedalek? Horn? Stropnice. Za pam?tkami se m??ete vydat do Nov?ch Hrad?, T?ebon?, ?esk?ch Bud?jovic nebo ?esk?ho Krumlova. V?ce informac? Zas?l?n? ak?n?ch nab?dek V p??pad?, ?e si p?ejete dost?vat informace ak?n?ch nab?dk?ch, vypl?te sv?j email: Term?ny obsazenosti Duben Kv?ten 7 P? 8 So 9 Ne 10 Po 11 ?t 12 St 13 ?t 14 P? 15 So 16 Ne 17 Po 18 ?t 19 St 20 ?t 21 P? 22 So 23 Ne 24 Po 25 ?t 26 St 27 ?t 28 P? 29 So 30 Ne Apartm?n ?.1 Apartm?n ?.2 Apartm?n ?.3 Apartm?n ?.4 Vysv?tlivky: Obsazeno Volno Zobrazit obdob? od: Email: bouskova@novehrady.info +420 731 159 198 Pro sekci tipy na v?let byly pou?ity materi?ly z webu novohradky.info

novehrady.info Similar Website

Domain WebSite Title
ubytovanivcr.cz Ubytov?n? v ?R
vondruska.cz Ubytov?n? v Praze a na ?umav?
chalupaolesnice.cz Chalupa - Ole?nice Orlické hory
krusnohorci.net Kru?n? hory tipy na v?let
ubytovani-podebrady.cz Ubytov?n? Pod?brady
ubytovna-olomouc.info Ubytovna Olomouc, ubytov?n?
vasori.cz Z?kladn? informace : LEVN? UBYTOV?N? v chatk?ch VALTICE | www.VASORI.cz
ubytovani-sudomer.cz chalupa v Ji?ních ?echách
ulesanejdek.cz Ubytov?n? U lesa Nejdek
machter.sk MACHTER - ubytov?a MAJSTER ubytovanie v Bratislave
mikulovpenzion.com Ubytov?n? Mikulov, Penzion Mikulov | mikulovpenzion.com
ubytovani-orlik.cz Ubytov?n? Orl?k nad Vltavou
penzionuvody.cz Ubytov?n? Slezsk? Harta | Penzion U Vody
ubytovani-zlatehory.cz Ubytování v soukromí Zlaté Hory - Penzion Zlaté Hory - Petr Hefka
vodahory.cz Home?-?V?e na vodu a hory
volba.eu V?-de?? Ubytov?ˇn?- hotely a apartm?ˇny dovolen?ˇ 2017
s-bydleni.cz S-bydleni.cz - Bydlen? a ubytov?n? nejen pro studenty
lipkovo-podhajska.sk Lipkovo - Sedliacka chalupa v Podhájskej, Podhájska - ponúkame ubytovanie - Príjemná dovolenka v ...